b SDG MONTAJ Rimk Construction HTML Template
Ağır çelik
Ağır çelik

Ağır çelik yapı çelik konstrüksiyon yöntemleri arasında uygulanma sahası en geniş yöntemlerden biridir. Avrupa’da ağır çelik kullanımı tarihi 1800 yılların başına kadar uzanmaktadır. Ülkemizde ise 1990’lı yıllarda ağır çelik yapı kullanım alanları oluşmaya başlamıştır. Çelik yapılar geliştirilebilir imkanlara olanak sunar, bu açıdan da pek çok kişi ve kurum tarafından tercih edilir. Çelik yapılar konforlu oluşlarının yanı sıra kendilerine has taşınabilir montaj ve kurulum özellikleri ile de tercih alanlarını arttırmaktadır.

Ağır çelik yapıların uygulama alanının geniş olmasının ve sıklıkla kullanılmasının bir sebebi de yüzeyde ve detaylarda ıslaha olanak tanıyabiliyor oluşudur. Her inşada olduğu gibi çelik yapıların meydana getirilmesinde de kalite ve kalitenin talebe uygunluğu önemlidir. Günümüzde de ağır çelik yapılar pek çok açıdan hafif çelik yapılarla kıyaslanmaktadır.