b SDG MONTAJ Rimk Construction HTML Template
Zemin İyileştirme Nedir ?

Zemin İyileştirme Nedir ?

 • 06.07.2021 18:24

Zemin Güçlendirme Neden Yapılır?

Zemin güçlendirmenin gerekli olduğu problemler aşağıda maddelenmiştir.

 • Yetersiz taşıma gücü olduğu belirlenen zeminler,
 • Temel kazılarında problem görülen zeminler,
 • Temel kazılarının bitiminde kabarmalar görülen zeminler,
 • Zeminde sıvı potansiyeli olması,
 • Yapı eğilmesi ve kaymasına neden olan zeminler,
 • Bina çevresindeki zeminde görülen çöküntüler ve şişmeler

Zemin güçlendirmede hali hazırda üzerinde yapı olan zeminler dışında yeni zeminlere de zemin güçlendirmeleri yapılmaktadır. Özellikle deprem kuşağında yer alan ülkemizde tüm zeminlerin etütleri detaylı şekilde yapılarak gerekli olan alanlara hemen zemin güçlendirici çalışmalar doğru olarak uygulanmalıdır. İzmir zemin haritasına buradan ulaşabilirsiniz. Zemin veya temeli güçlü olmayan binalar yeni yapı olsalar bile çökme tehlikesine karşı büyük risk altındadırlar.

Zemin Güçlendirmenin Amaçları Nelerdir?

Zemin güçlendirme yapılmasının en temel amacı zayıf zeminlerin yapı taşıma gücünü artırmaktır. Bunun dışında;

 • Zeminin geçirgenliğinin azaltılması,
 • Hacim ağrılığının birim anlamında artırılması
 • Zemine sıvı görülme durumunun azaltılması
 • Dolguların güçlendirilmesi ve dayanıklı olmalarını sağlamak
 • Yarma kısımlarının güçlendirilmesi,
 • İksa duvarlarının desteklenmesi gibi önemli amaçlar zemin güçlendirme hedefleri arasında yer alır.

Zemin Güçlendirme Teknikleri Nelerdir?

Enjeksiyon, taş kolonlar, mini kazıların kullanımı, forekazıların uygulanması, Jet- Grouting gibi yöntemler zemin güçlendirme yöntemleri arasında yer alır. Bu yöntemlerin seçiminde zeminin yapısı, yeraltı sularının geçişi, nasıl bir zemin iyileştirme hedeflendiği, maliyet durumu, çevre yapıların durumu gibi faktörler en ince ayrıntısına kadar uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.

Zemin Güçlendirmede Taş Kolon Yöntemi

İki aşamada uygulanan bu zemin güçlendirme yöntemi her zeminde uygulanabilir özelliğe sahiptir. Aşamalarını sıralamak gerekirse;

Delme aşamasında zemin burgu delgi aletleri veya vibroflot ile uzmanların belirlediği derinliğe kadar kuyular açılır.

Kolon oluşturma aşamasında rijit kolon oluşturmak için açılan kuyunun taban kısmından itibaren kademeli granül yerleşimi yapılır. Taş malzemenin sıkıştırılması profesyonellik gerektirmektedir.